دوشنبه 30 ارديبهشت 1398 | Monday 20 May 2019

رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان بوشهراز افزایش سهمیه اختصاصی شکر استان به مقدار بیش از3هزار تن در راستای طرح تنظیم بازاراستان خبرداد.

به گزارش دیارجنوب؛ سیدحسین حسینی محمدی گفت : با پیگیری های به عمل آمده علاوه بر 1550 تن سهمیه اولیه شکرتنظیم بازار استان ؛ بیش از 1400 تن سهمیه مازاد نیز جهت تامین کامل تقاضا به استان تخصیص یافت .
حسینی محمدی افزود : با توجه به پیگریهای انجام شده ۳ روز تولید کارخانه شکر فسا فقط به استان بوشهر اختصاص یافته که حواله های صادره به نوبت درحال بارگیری و ارسال به استان می باشد .
وی اضافه کرد: از سهمیه اولیه اختصاصی تا کنون 900 تن به مقصد استان بارگیری و بخش عمده ایی تحویل عوامل فروش در سطح عرضه خرد گردیده و همچنین ۲۳۷۵ تن شکر اختصاصی از سهمیه قبل و جدید نیز بدون نوبت در حال بارگیری از کارخانه مرودشت به مقاصد توزیع استان می باشد .
رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان اشاره کرد: به منظور تامین کامل و از بین رفتن صف های طولانی با اضافه شدن ۵۰ عامل دیگر فروش در سطح شهر بوشهر و ۱۵ عامل هم برای بخش های مرکزی ، تعداد عوامل توزیع شکر در شهرستان بوشهر مجموعا ۱۱۵ مرکز افزایش یافت .
وی در پایان تاکید نمود: برای صنوف شیرینی پزی ، قناد و صنعت نیز سهمیه مجزا در نظر گرفته شده است .

Comments are now closed for this entry

استان بوشهر

Template Design:Dima Group