جمعه 2 فروردين 1398 | Friday 22 March 2019

دانش آموز خورموجی گونه ای یک قطعه پرنده وحشی به نام مرغابی سرسبز را درآب های رودخانه مند آزاد کرد.

به گزارش دیارجنوب به گفته معاون پرورشی وتربیت بدنی اداره آموزش و پرورش شهرستان دشتی طی 4روز قبل یک قطعه پرنده وحشی به نام مرغابی سرسبز که زیستگاهش درآب های رودخانه مند می باشد به منزلی درشهر خورموج پناه می برد که توسط دانش آموزی به نام ساسان عالیپور نگهداری وسپس به محیط زیست شهرستان تحویل می گردد.
امروزدوشنبه 9آذرماه این پرنده درمنطقه زیستی خود توسط همین نوجوان آزادسازی شد.گفتنی است این دانش آموز که عضو گروه سفیران سلامت دبستان شهید کللی خورموج است.

مورد تشویق اداره محیط زیست ومدیریت اداره آموزش و پرورش شهرستان دشتی نیز قرار گرفت.

azadsazi 1azadsazi 1azadsazi 1azadsazi 1azadsazi 1azadsazi 1azadsazi 1azadsazi 1azadsazi 1azadsazi 1azadsazi 1azadsazi 1

Comments are now closed for this entry

استان بوشهر

Template Design:Dima Group