پنجشنبه 1 فروردين 1398 | Thursday 21 March 2019

آخرین نتایج نمونه برداری از آب شبکه ی مناطق یادشده حاکی از این است که آب از نظر بهداشتی سالم و قابل شرب می باشد.

به گزارش دیارجنوب در خصوص مطالبی که در فضای مجازی در خصوص آب شهر شبانکاره و روستای ذکریایی توسط یکی از اعضای شورای شهر شبانکاره مطرح گردیده است روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان دشتستان جهت تنویر افکار عمومی توضیحا تی ارائه داد :
شبکه بهداشت و درمان با توجه به نقش نظارتی خود به صورت مستمر وضعیت میکروبی و شیمیایی آب شبکه های آبرسانی را پایش می نماید.
آخرین نتایج نمونه برداری از آب شبکه ی مناطق یادشده حاکی از این است که آب از نظر بهداشتی قابل شرب و سالم می باشد .ضمنا تاکید می نماید مرجع قانونی که می تواند در خصوص سلامت وکیفیت آب شرب اعلام نظر نمایدشبکه بهداشت و درمان می باشد و مردم اطلاعات مربوط به سلامت آب را بایستی از این مرجع دریافت نمایند و هرگونه اطلاع رسانی یا اعلام نظر توسط سایر مراجع قابل استناد نمی باشد.
روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان

Comments are now closed for this entry

استان بوشهر

Template Design:Dima Group